TRAUMA / SUSIŽALOJIMAS DARBE (YRKESKADE) NORVEGIJOJE

Ką daryti? Visi svarbiausi momentai surašyti čia

Pažįstu kelis žmones, kurie darbo metu susižalojo. Neteko pirštų ar net visos plaštakos… Dabar jie jau priprato ir gal net nebejunta diskomforto. Bet kai tai  atsitiko – viskas atrodė kitaip. Kai ištinka tokia nelaimė, neišeina galvoti blaivia galva. Taip pat teko matyti, kaip nesaugiai kartais žmonės dirba, nors turi apsaugos priemones, jų nenaudoja. Kai atsitinka nelaimė, būna jau per vėlu. Geriausia įvertinti visas rizikas iš anksto.

Kiekvienoje darbo vietoje Norvegijoje reikalaujama turėti saugios ir sveikos darbo aplinkos priemonių planą (HMS). Tačiau ne visur darbdaviai ir darbuotojai to paiso. Darbuotojai taip pat turi atskomybę dirbti saugiai: dėvėti ir naudoti apsaugos priemones, jei nėra – jų reikalauti,  ir nestatyti savo sveikatos ir gyvybės į pavojų dirbdami.

Vesdama daugybę seminarų įvairiomis kalbomis (taip pat ir lietuvių kalba) apie saugumą darbe, dažnai matau skeptiškas ir pajuokiančias akutes: „Na kalbėk kalbėk, o mes dirbsime kaip dirbę, nieko tu nežinai. Gyvenimas nuo teorijų skiriasi.” Tačiau kai darbe atsitinka nelaimė, pašaipa dingsta. Reikia žinoti labai daug dalykų ir daug ką padaryti, kad sistema suveiktų teisingai ir susižalojęs asmuo gautų visa tai, kas jam priklauso.

Daug kas sakys – aš susižalojau ir dar turiu galvoti apie kažkokius popierius ir kažkuo rūpintis?

Jei jūsų darbdavys sąžiningas, jis viską padarys už jus, net aplankys ligoninėje ir viskuo pasirūpins. Daugeliu atveju taip ir būna. Tačiau jei ne? Tada turite viską daryti patys arba tai turi daryti jūsų artimasis. Nedelskite. Ką ir kaip daryti – surašyta čia.

Jei susižalojote darbe, privalote:

Pasirūpinti ĮRODYMAIS apie susižalojimą ir kad trauma įvyko būtent darbe (liudininkai, gydymo įstaigos išrašais, kt. dokumentai, kur paminėta darbo trauma, nuotraukos).

IŠLAIDOS : Įrodykite patirtas išlaidas dokumentais – rinkite visus kvitus ir banko išrašus apie patirtas išlaidas.

PRANEŠKITE DARBDAVIUI: Kuo skubiau praneškite darbdaviui. Bendradarbiaukite su darbdaviu ir informuokite apie gydymo eigą bei galimybę pradėti dirbti. Atiduokite darbdaviui ligos pažymą (sykemelding) gautą iš gydytojo, darbdavio kopiją.

PRANEŠKITE NAV (gerovės tarnyba): Darbdavys turi pranešti NAV apie traumą darbo vietoje, arba praneškite pats.

NAV privalo pripažinti sužalojimą kaip darbo traumą (yrkesskade), tada bus padengtos gydymo išlaidos. Jei traumos pasekmės ilgalaikės, NAV mokės papildomas kompensacijas (menerstatning) – tam yra atskira paraiška.

  • Pildykite NAV prašymą dėl traumos darbe pripažinimo (yrkesskade) 
  • Kai gausite raštišką sprendimą iš NAV apie pripažintą darbo traumą, atiduokite jį (yrkesskades godkjenning) gydytojui (nereikės mokėti gyd. išlaidų)
  • Jei liga, kaip traumos pasekmė, tęsiasi ilgai – pildykite NAV prašymą dėl kompensacijos.

PRANEŠKITE DRAUDIMO ĮMONEI: Paklauskite darbavo kur esate apdraustas privalomuoju draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbe (yrkesskadeforsikring, įmonės pavadinimas, sutarties polisas) – jei esate draustas Norvegijoje. Praneškite apie savo darbo traumą šiai įmonei (kuo greičiau, iškarto po traumos).

HELFO: Kai kurias išlaidas dengs valstybinis draudimas, administruojamas HELFO. Tų išlaidų, kurių nedengs šis draudimas, dengs draudimo įmonė (yrkesskadeforsikring), kurioje esate apdraustas (žr. aukščiau tekste).

  • Susisiekite su HELFO ir nusiųskite NAV pripažinimą apie darbo traumą (yrkesskade godkjenning), t.p. prašykite apmokėti tas išlaidas, kurias išleidote pats (paciento mokestį ir kt.), pateikdamas išlaidų kvitus (laikykite visus kvitus, jų kopijas, t.p. med. dokumentus ir NAV dokumentus apie traumą ir jų kopijas). 
  • SYKEPENGER (Ligos išmokos) iš NAV: Turintys gyd. pažymą (sykemelding) gauna ligos išmokas. Pirmas 16 dienų moka darbdavys (yra tam tikrų išimčių), vėliau perima NAV.
  • Sergantysis pats rūpinasi, kad tinkami dokumentai būtų laiku pateikti darbdaviui, gydytojui ir NAV.

NREKOMENDUOJAMA IŠVYKTI IŠ NORVEGIJOS: Ligos išmokas paprastai gaunate, jei esate Norvegijoje. Jei išvyksite – galimai rizikuojate prarasti ligos išmokas. Susisiekus su NAV galite gauti aiškų atsakymą kaip elgtis būtent jūsų atveju, kad išlaikyti teisę į norvegiškas ligos išmokas. NAV taisyklės yra sudėtingos ir dažnai keičiasi. Todėl rekomenduotina VISADA susisiekti su NAV ir gauti rekomendacijas ir leidimus RAŠTU. Įvairios formos NAV prašymams čia.

Daugiau informacijos apie ligos išmokas EEE piliečiams čia

Daugiau apie tai, ką turite padaryti jei nusprendėte išvykti iš Norvegijos gaudami ligos išmokas čia.

NEDELSKITE: įvykus traumai darbe viską tvarkykitės kaip įmanoma greičiau.

ADVOKATAS: Galite kreiptis į advokatą. Išlaidas advokatui traumos darbe atvejais dažnai finansuoja valstybė arba draudimo įmonė.

Jei dirbote lietuviškoje įmonėje – NUF.

Jei dirbate lietuviškoje įmonėje, jos filiale Norvegijoje (NUF), kuri jus įdarbino Lietuvoje ir siunčia dirbti į Norvegiją, situacija gali būti labiau komplikuota. Gali būti, kad Jūsų pagrindinė darbo vieta yra Lietuvoje, o Norvegijoje esate tik komandiruotas darbuotojas. Turite išsiaiškinti, kur esate draustas nuo nelaimingų atsitikimų darbe – Norvegijoje ar Lietuvoje. Jei Norvegijoje – galioja visi aukščiau nurodyti punktai, jei Lietuvoje – taip pat, surinkite visus įrodymus, tačiau kompensacijos bus Lietuvos .

Pirmiausia klauskite darbdavį kur esate draustas. Jei nesuteikia informacijos viską padės išsiaškinti advokatai, draudiminės teisės specialistai (paieškos žodis – yrkeskade advokat)  Jei draudimas Lietuvoje – kreipkitės į Lietuvos darbo inspekciją, nes NUF gali priklausyti Lietuvos juridikcijai ir ten (Lietuvoje) jus informuos apie galiojančias tvarkas ir įstatymus dėl kompensacijų, t.p. padės išsiaiškinti ar darbavys veikė pagal įstatymus. Lietuvoje draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe yra privalomas, tačiau draudžiamasi ne privačioje draudimo įmonėje, kaip tai privalo daryti darbavys Norvegijoje, o SODRoje. Kreipkitės į Lietuvos sodrą

Kodėl kai kurie darbdaviai NEAPDRAUDŽIA savo darbuotojojų? Vienintelis atsakymas – taupo pinigus, nes draudimas kainuoja ir nemažai (ypač Norvegijoje). Tačiau darbuotojai, jei atsitiko nelaimė turėtų gauti pagalbą, nes darbdavys pažeidė įstatymą.

Žmogiška ir labai gerai suprantama, kad susižaloję darbe galvoja – aš nukentėjau, o dabar viską turiu aiškintis ir daryti pats, niekas nepadeda!!??… Bet geriau taip negalvokite, nes visko nuo A iki Z sutvarkančios institucijos nėra…

Tikiuosi kad čia surašyti punktai padės suprasti ir susitvarkyti viską teisingai.

Dirbkite saugiai !

Turite klausimų, kitos informacijos ar rūpi kita tema? Pradėkite diskusiją FB grupėje Gyvenu Norvegijoje

Mini vebinaras apie traumą darbe