Valgyti ir pailsėti darbe – kokios darbuotojo teisės?

Kai kurie darbuotojai darbe neturi net kur prisėsti – visą dieną ant kojų. Valgo koridoriuje, lauke, ar užlindę už lentynos.

Tai – įstatymo pažeidimas. Darbdavys privalo sudaryti tinkamas sąlygas darbe ne tik pavalgyti, bet ir pailsėti.

Štai ką sako apie tai įstatymai.

Reikalavimai valgomiesiems / poilsio kambariams darbo vietoje

Visose darbo vietose turi būti įrengti valgomieji ir / ar poilsio kambariai darbuotojams.

Dažnai kyla klausimai jei:

• darbo vietoje mažai darbuotojų ir mažai laisvos vietos

• valgomąjį gali atstoti kita bendra patalpa

• valgomąjį gali atstoti netoliese esanti valgykla

Bendrieji reikalavimai

Pagrindinės taisyklės:

  • Visi darbuotojai turi turėti galimybę bet kada patekti į valgomuosius  /poilsio lambarius
  • Valgomojo ir/ ar poilsio kambario dydis: patalpose turi tilpti didžiausias vienu metu valgysiančių darbuotojų skaičius. Kiekvienas darbuotojas turėtų ne mažiau kaip 1,2 m2. Bet kokiu atveju patalpa turi būti ne mažesnė nei 6 m2.
  • Patalpa turi būti atskirta nuo klientų, lankytojų, mokinių/studentų, pacientų ir pan. Bendro naudojimo patalpa, į kurią gali patekti ar kurią gali matyti lankytojai ar kiti, nedirbantys įmonėje, negali būti  valgomasis / poilsio kambarys. Valgomasis/poilsio kambarys turėtų sudaryti darbuotojams galimybę pailsėti ir atsipalaiduoti. Darbuotojai turi turėti prieigą prie valgomojo/ poilsio kambario, kai jiems to prireikia. Todėl susirinkimų kambarys negali atstoti valgomojo/ poilsio kambario.
  • Valgomąjame /poilsio kambaryje privalo būti dienos šviesa / langas. tai ypač svarbu, jei darbo vietoje to nėra (pvz. dirbama rūsyje, sandėlyje, prekybos centre, t.t.)
  • Dažniausiai įmonė turi savo valgomąjį ir / ar poilsio kambarį. Jei to nėra, gali būti valgykla už už darbovietės ribų, bet būtinai – tame pačiame pastate.
Net jei galimybė pavalgyti yra šalia esančioje valgykloje, bet ji yra kitame pastate, laikoma, kad nėra tinkamai įrengtas valgomasis. 

Jei įmonė ir pasirūpino, kad  yra prieiga prie valgyklos už darbovietės ribų (ji turi būti tame pačiame pastate), vistiek darbo vietoje privalo būti poilsio zona, kurioje darbuotojai galėtų pailsėti pertraukų metu.

Jei valgote darbo vietoje, nes nėra sudarytos sąlygos pavalgyti, Jums privalo mokėti kaip už darbo laiką.

Statybos vietose galioja visi aukščiau išdėstyti reikalavimai. Taip pat privalo būti įrengti atskiri tualetai, su prieiga prie vandens.

Nuorodos į įstatymus.