Verneombud (saugos atstovas)

Tai darbuotojų išrinktas jų kolega, kuris rūpinasi darbuotojų saugumu įmonėje.  Privalomas, jie įmonėje yra 10 ir daugiau darbuotojų. Darbdavys privalo apmokyti saugos atstovą, t.y. jis turi išklausyti kursą apie saugumą ir gauti kitus būtinus apmokymus, kad galėtų rūpintis saugia darbo aplinka.

Saugos atstovas ir profsjąjungos patikėtinis nėra tas pats.

Daugiau apie saugos atstovą čia