Verneombud (saugos atstovas)

Tai darbuotojų išrinktas jų kolega, kuris rūpinasi darbuotojų saugumu įmonėje.  Privalomas, jie įmonėje yra 5 ir daugiau darbuotojų. Darbdavys privalo apmokyti saugos atstovą, t.y. jis turi išklausyti kursą apie saugumą ir gauti kitus būtinus apmokymus, kad galėtų rūpintis saugia darbo aplinka.

Saugos atstovo pareigos išplėstos pagal 2024 m sausio 1 d. pakeitimus.

Saugos atstovas rūpinasi ne tik tiesiogiai įmonėje įdarbintais darbuotojais, bet ir visais per nuomos agentūras ar individualiai dirbančiais objekte / įmonėje darbuotojais. Saugos atstovas ūpinasi ne tik ergonomiškai saugia darbo aplinka, bet ir psichosocialine darbo aplinka.

Saugos atstovas ir profsjąjungos patikėtinis nėra tas pats.

Daugiau apie saugos atstovą čia