BHT įmonės funkcijos

BHT – profesinės sveikatos priežiūros įmonė. Daugelis Norvegijoje veikiančių verslų privalo turėti sutartį su tokia įmone ir nuolatos palaikyti kontaktus su ja. Nuo 2023 metų reikalavimai sugriežtinti. Darbo inspekcija tikrina ar turite sutartį su tokia įmone ir ar tvarkoma HMS jūsų įmonėje.

Ypač griežti reikalavimai taikomi verslams, kurių darbo vietose yra didesnė rizika susižaloti ar sirgti. Tai liečia ir statybų verslą.

BHT įmonės paslaugos ir funkcijos:

  • darbdaviams ir darbuotojams teikia profesionalią pagalbą, diegiant saugios ir sveikos darbo aplinkos planą, ir nuolat prižiūrint šį darbą. Siekiama užkirsti kelią traumoms, ligoms, sergamumui ir t.t.
  • padeda išaiškinti rizikos veiksnius ir rizikos vengimo priemones  jūsų darbo vietoje.
  • rengia HMS vidaus kontrolę, paruošia HMS planą ir jį diegia bei palaiko.
  • prižiūri darbuotojų sveikatą, kai to reikalauja darbo situacija.
  • nuolat bendrauja su darbuotojais ir saugos atstovais, bei darbo aplinkos komisiją (AMU), ji privaloma įmonėse su 50 ir daugiau darbuotojų) ir su jais derina visų BHT priemonių diegimą ir palaikymą.